31 October 2010

Pandoras nöje

Jag är väldigt förtjust i askar. Jag gillar att lyfta på locket och kika in, och ljudet och känslan när man sätter tillbaka locket på asken och det glider perfekt på plats med ett litet raspande ljud. Det bor nog en liten Pandora i mig...

Eftersom jag är så här förtjust i askar, tog det inte länge för mig att bestämma mig för att jag skulle delta i en kurs i asktillverkning vid Arbis den här helgen. Det var med tanke på den kursen som jag tillverkade tyget som jag skrev om för ett par veckor sedan.

Askarna vi lärde oss tillverka är gjorda av kartongbitar överklädda med papper eller tyg, och det var både lätt och svårt. Lätt, därför att tekniken, materialen och verktygen är enkla. Svårt, därför att man måste vara ytterst noggrann. Min första ask blev lite sned och vind, så den utnämndes till UFO och så tillverkade jag en ny ask med hjälp av mina nya insikter.


Pandora's delight

I'm in love with boxes. I love to lift their lids and peek inside, and I love the sound and feeling when I put the lid back on and it slides back in place perfectly with a little rasping sound. I believe there is a little Pandora in me...

Since I like boxes so much, it didn't take me long to make my mind up to sign up for a box making class this weekend. I was thinking of this class when I designed the fabric that I wrote about a couple of weeks ago.

The boxes we were taught to make are made of paper- or fabric-coated pieces of stiff cardboard, and it was both easy and difficult. Easy, because the technique, materials and tools are easy. Difficult, because you have to be very accurate. My first box was a little wonky, so I appointed it UFO, and made a new box with the help of my new insights.


Asken, när den är öppen - The box, when open

Asken, när den är stängd - The box, when closed

24 October 2010

Stämplar med plexiglas

För lite över en vecka sedan (14 oktober) laddade den förträffliga Melanie Testa upp en liten undervisningsvideo på sin blogg om hur man ska bära sig åt för att skära plexiglas till sina egenhändigt tillverkade stämplar. Fördelen med plexiglas är naturligtvis att materialet är genomskinligt och man ser exakt var man placerar motivet. Jag hade testat att skära plexiglas redan tidigare, men fick nytändning när jag såg videon och passade på att testa en idé som jag fick för några veckor sedan: att göra stämplar av gamla virkade spetsar. Den tredje stämpeln är gjord av skumgummi. Jag sökte fram några tygbitar som jag hade övat monotryck på och tryckte mina motiv på dem. Jag är ännu inte helt nöjd med resultatet, för den röda tygtrycksfärgen var för genomskinlig och resultatet är lite anemiskt. Så det kan hända att jag ännu jobbar vidare med dem.

Om ni undrar över plexiglaset, kan jag berätta att det är enkelt att få tag i. Jag gick bara in till en affär för glasprodukter och bad dem skära upp en lämpligt stor skiva plexi (akryl). Man kan också köpa restbitar som blivit över när de sågat plexi för andra kunder. Titta på Mellys undervisningsvideo så ser ni hur enkelt det är skära materialet! Slappna av, andas ut och knäck till!


Stamping with plexiglas

A little over a week ago (14 October) the excellent Melanie Testa uploaded a short video tutorial on her blog on how to cut plexiglas for making your own stamps. The advantage of plexiglas is obviously that the material is transparent and you can see exactly where you place your motif. I had tried cutting plexiglas before, but when I saw the video I was inspired anew and decided to try out an idea I got a few weeks ago: to make stamps with old crocheted lace. The third stamp is made from a foam sheet. I dug out some fabric samples that I had practised monoprinting on and printed my motifs on them. I'm still not completely satisfied with the result, because the red textile paint was too translucent and the result is a bit anemic. So I might work on them a little bit more later.

If the plexiglas bit is puzzling you, I can reveal that it was very easy to find. I just went into a shop for glass products and asked them to cut a sheet of plexi (acrylic). You can also buy left over pieces from when they have cut plexi for other customers. Have a look at Melly's tutorial and you will see how easy it is to cut the material. Relax, breathe out and snap!


17 October 2010

Batik med sojavax

Den här veckan har jag experimenterat med batik och sojavax. Sojavax är ett miljövänligare alternativ när man vill jobba med vaxbatik. Det är lätt att applicera och relativt lätt att få bort när man är klar. Jag har ännu inte hunnit skaffa något mera avancerat kärl att smälta vaxet i, så jag använder mig av en lykta som egentligen är tänkt för doftolja. Den fungerar utmärkt så länge som jag inte behöver några stora mängder vax. ;-)

Det är kanske vanligast att man färgar tyget genom färgbad när man jobbar med batik, men i det här experimentet har jag prövat den teknik som Melanie Testa beskriver i Quilting Arts Magazine (nr 45, juni/juli 2010). Hon väter tyget efter att ha applicerat vaxet och målar det sedan med tygtrycksfärg. Efter att tyget har torkat kan man sedan applicera mera vax och färg på samma sätt, och fortsätta bygga upp lagren tills man är nöjd. Mitt tyg innehåller 5 målade färglager (gult, ljus orange, mörk orange, rött, svart; tyget var ursprungligen vitt). Jag applicerade ett nytt vax- och färglager varje kväll under en veckas tid. Sedan strök jag tyget mellan massor av tidningspapper för att få bort det mesta av vaxet och fixera färgen. Till slut tvättade jag tyget i hett vatten.


Soy Wax Batik

This week I've experimented with soy wax batik. Soy wax is a more environmentally friendly alternative when you want to work with batik. It's easy to apply and relatively easy to remove when you're finished. I haven't yet managed to get myself any more advanced pot to melt the wax in, so I use an oil warmer. It works like a charm as long as I don't need any greater quantities of wax. ;-)

It's probably more common to immersion dye the fabric when you work with batik, but in this experiment I tried the technique that Melanie Testa describes in Quilting Arts Magazine (issue 45, June/july 2010). She wets the fabric after she has applied the wax, and then paints it with fabric paints. When the fabric is dry, you can apply more wax and more paint in the same manner and continue building layers until you're satisfied. There are 5 painted layers in my fabric (yellow, light orange, dark orange, red and black; the original colour was white). I applied a new layer of wax and paint every evening during the week. After this, I ironed the fabric between many layers of newspaper to remove most of the wax and heat set the paint. Finally, I washed the fabric in hot water.


 Redskapen - The tools

 Det färdiga tyget - The finished cloth

9 October 2010

Koki toji

Jag har gått en arbiskurs i japansk bokbindning den här helgen. Jättekul! Så nu har jag lärt mig några nya ord på japanska och en ny färdighet. Rubriken är alltså namnet på ett av de sätt som finns för att sy ihop ryggen på en bok (se häftet med en trana på pärmen). Jag har också låtit mig inspireras av sasiko-broderi. I somras köpte jag en inspirerande bok om sashiko (Sashiko. Brodera på japanskt vis av Agnès Delage-Calvet), men jag har ännu inte hunnit pröva tekniken. Så jag ritade i stället sashiko-mönster med en vit gelpenna på en pärm som jag hade målat med gouache. Jag lånade också ett par andra broderimotiv ur boken till två andra pärmar. Pärmen med en ros har två lager, och jag har skurit upp det översta (röda) lagret med en skalpell så att det svarta lagret syns.


Koki toji

This weekend I've taken a Japanese bookbinding class. That was fun! So now I've learned a few new words in Japanese and a new skill. The heading above is the name of one of the differerent ways that you can sew the spine of a book (cf the booklet with a crane on the cover). I've also let myself be inspired by sashiko embroidery. Last summer I bought an inspiring book about sashiko (Sashiko by French author Agnès Delage-Calvet, 2006, Marabou, Hachette Livre), but I haven't yet found the time to try out the technique. So instead, I drew sashiko patterns with a white gel pen on a cover that I'd painted with gouache. I also borrowed a couple of other motifs from the book for another two covers. The cover with a rose is built with two layers, one of which (the red one) I have cut into with a craft knife to reveal the black layer underneith.


1 October 2010

UFO-varning

Har ni hört talas om UFOn? Jag menar UnFinished Objects. Jag har en hel del av den varan undanstoppad i skåp, lådor och korgar. Melanie Testa, en amerikansk textilkonstnär som jag beundrar mycket, uppmanade i sitt senaste blogginlägg (1 oktober 2010) sina läsare att lufta garderoben och visa upp sina UFOn i sina bloggar. Så nu har jag plockat fram mina Topp 4 UFOn, som jag VERKLIGEN borde få klara, och fotat dem på ett klurigt sätt för att inte förstöra överraskningen för dem som ska få dem. ;-)

UFO nr 1: en konstdocka till en känd men inte nämnd (du vet vem du är, och jag lovar att det inte är mycket kvar)
UFO nr 2: en tavla i den teknik som Melanie Testa beskriver i sin bok Inspired to Quilt
UFO nr 3: en tavla med en favoritdikt till en person som älskar träd
UFO nr 4: en teckning inspirerad av M.C. Escher och boken Drawing Visual Illusions av Natalie Sirett. Jag tror att jag ska föra över bilden till tyg och använda den som applikation på en väska eller t-skjorta.

Ok, nu har ni sett några av mina UFOn. Hoppas att det här puffar på lite så att jag äntligen får dem klara!



UFO-warning

Have you heard about UFOs? I mean UnFinished Objects. I have a lot of those tucked away in closets, boxes and baskets. Melanie Testa, an American textile artist that I admire a lot, encourages her readers in her latest blog post (October 1, 2010) to air out their closets and display their UFOs in their blogs. So I got out the Top 4 UFOs that I REALLY need to finish, and took a sneaky picure of them, because I don't want to spoil the surprise for the people that they're intended for. ;-)

UFO No. 1: an art doll for someone who's been waiting a long time
UFO No. 2: a small quilt inspired by the techniques that Melanie Testa describes in her book Inspired to Quilt
UFO No. 3: a small quilt with a favourite poem for someone who loves trees
UFO No. 4: a drawing inspired by M.C. Escher and the book Drawing Visual Illusions by Natalie Sirett. I will probably transfer the drawing to fabric and apply it to a tote bag or a t-shirt.

So now you've seen some of my UFOs. I hope this will push me into finally finishing them!