30 January 2011

Oats
A grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people.
(Samuel Johnson: A Dictionary of the English Language, 1755)

To which may be added:
A useful material for dyeing fabric.

I’m really pleased with the results of my oatmeal-resist experiment. The cloth was a bit flat and boring after the first layer, but now it’s much more interesting. I’ll have to buy another type of oatmeal, though, with thicker flakes. I discovered that the pumpkin seeds that I used to create more texture stained the fabric in places, so I’m going to use them with caution in the future. However, perhaps this effect can be used to some advantage, e.g. for eco dyeing. I’ll just have to experiment. Another thing that I need to try is simply to give my current oatmeal brand a chance to shine on its own. Just because it looked too smooth doesn’t mean that it won’t create texture as it dries. I noticed that the porridge cracked and split in interesting ways as it was drying, so it’s possible that it was unnecessary to add the seeds in the first place.

From one thing to the next: do you remember that I sent off a little quilt to Scotland before Christmas and gave you a sneak peek of it? I recently got a letter that told me the quilt had arrived safely, so now I can post a couple of proper images of it. I chose cherry blossoms, because my friend lives near The Meadows in Edinburgh, where the ground is pink with cherry petals in spring. The image of the blossoms is ink-jet printed onto cotton and silk organza, and machine quilted and hand stippled. The background canvas is green because that’s my friend’s favourite colour and the predominant colour of The Meadows. It’s one of the greenest places that I know of.


Resultatet av experimentet med havregryn

Jag är jättenöjd med resultatet av mitt experiment med havregrynsreservage. Tyget var lite platt och tråkigt efter första färglagret, men nu är det mycket intressantare. Det här kommer jag att göra flera gånger. Jag måste bara experimentera vidare med olika typer av havregryn. Fröna kommer jag dock att vara försiktig med, eftersom de fläckade ner tyget på vissa ställen.

Häromdagen fick jag ett meddelande om att tavlan jag skickade till Skottland före jul hade kommit fram, så nu kan jag sätta in ett par bilder av den. Den är baserad på ett fotografi som jag har skrivit ut på tyg (bomullstyg och silkesorganza) med en bläckstråleskrivare och sedan maskinkviltat och handbroderat.


Oatmeal-resist dyed fabric 
Tyg färgat med havregrynsreservage

I mixed too much dye, so I dribbled some of the excess dye 
over a piece of white fabric and just left it to spread on its own

Jag blandade för mycket pigment, så jag droppade den överflödiga 
färgblandningen över en bit vitt tyg och lät det breda ut sig självmant
 
 Spring in the Meadows, December 2010

Ink-jet printing, machine quilting, hand stippling
Utskrift med bläckstråleskrivare, maskinkviltning, handbroderi

27 January 2011

I have a little project going on

Do you remember my experiments with snow-resist dyeing? Well, here’s the next instalment in the series ‘Weird and Wonderful Ways to Dye your Fabric’.

It started innocently enough with low-water immersion dyeing. I used turquoise and lemon yellow Procion MX dyes that I poured over soda-soaked fabric crammed into an old ice-cream tub.

After rinsing out the fabric, I started thinking about texture. I went through different options and settled on this weird and wonderful technique that was described in the October/November 2010 issue of QAM (#47): oatmeal-resist dyeing. Who could resist that? It’s too weird to be left untried. So I set everything up and cooked myself some porridge. Now, the kind of oatmeal I have in my cupboard resulted in porridge that was a bit too mushy for my taste – I wanted more texture. So I looked through my cupboard again, didn’t find any muesli, but did find some pumpkin and sunflower seeds that were well past their best before-date. What better way to use them than to throw them into the pot? Then I spread a healthy helping of the goo onto the fabric, and now it needs to dry for a day or two before I add the dye. I’m very excited. Stay tuned and I’ll show you how it turned out. At the moment it smells a bit like dog food.


Jag har ett litet projekt på gång

Kanske du minns att jag prövade på att färga tyg med hjälp av snö för ett tag sedan? Här kommer del två i serien konstiga och roliga sätt att färga tyg på: reservage med havregrynsgröt. Jag fick tipset i nr 47 av QAM (oktober/november 2010). Jag började med att färga tyget i två fäger: citrongult och turkosblått. Jag var inte helt nöjd med resultatet så jag började fundera på hur jag skulle kunna få mera djup och intresse i det hela. Efter att ha funderat en stund valde jag att pröva havregrynsgröt som reservage. Det är helt enkelt för konstigt för att jag ska kunna låta bli. Så jag kokade en rejäl sats gröt och kletade ut det på tyget. Nu ska det torka en till två dagar och sedan är det dags för färgning. Jag återkommer till hur det blev i ett senare inlägg.

Procion MX dye bath - Färgbad med Procion MX reaktivfärger

 Cloth after washing - Tyget efter att ha tvättats
(the colours are not quite as pale as this - färgerna är inte fullt så här bleka)

 Oatmeal and seed-resist - Reservage med havregryn och frön

 I needed some colour therapy, so I also started this little wrist warmer project.
Jag behövde lite färgterapi, så jag började också med det här lilla pulsvärmarprojektet.

15 January 2011

Bitten by the Bookbinding Bug

I signed up for a class in Japanese bookbinding last October, as some of you may remember. I really liked the idea of making my own sketchbooks, and have since become increasingly aware of the fact that a lot of artists enjoy making their own sketchbooks, or journals, for a number of reasons – aesthetic as well as practical. As a result, there have been a few additions related to simple bookbinding to my library. (I’m beginning to worry that one night I’ll wake up to a tremendous crash, as my flimsy bookcase finally surrenders to the weight of my collected wisdom. That doesn’t stop me from buying more books, though.)

As a warm-up exercise before the Real Thing, I decided to try making the little pamphlets that Gwen Diehn describes in her book The Decorated Journal. I started with the Three-Minute Pamphlet, and then moved on to the Six-Minute Double Pamphlet, in two different styles: the Pleat Book and the Dos à Dos. I used 120 g/m2 drawing paper, and my plan is to slip a pamphlet into a pocket in my personal organiser, to have it near at any time I’m stuck somewhere and feel the urge to doodle. I probably crammed too much paper into the pamphlets, as they all sprawl open, but never mind. A rubber band will fix that.

Next time I’ll go for the Thirty-Minute Multiple-Pamphlet Journal. That sounds very impressive. Stay tuned.


Biten av bokbindningsflugan

Kommer ni ihåg att jag var på japansk bokbindning i höstas? Jag gillade det där med att binda mina egna böcker och planerar nu att binda en egen skissbok så småningom. Men innan jag tar mig an ett så avancerat projekt har jag övat mig lite med enklare modeller. De här små häftena är beskrivna i Gwen Diehns bok The Decorated Journal. Jag tänker stoppa in ett litet häfte i min almanacka, så har jag det nära till hands när jag fastnar någonstans och vill fördriva tiden med lite skissande. Håll utkik efter nästa övningsprojekt, som kommer att börja likna en riktig bok!


 The Three-Minute Pamphlet

 The Six-Minute Double Pamphlet (Pleat Book)

 The Six-Minute Double Pamphlet (Dos à Dos)

9 January 2011

Minnenas trädgård

Det har inte hänt så mycket på det textila området sedan jag blev klar med Aurora-tavlan. I stället har jag ägnat min tid åt att försöka komma tillbaka i mina rutiner och reda upp stöket här hemma, och åt teckning och målning. Jag deltar i två olika kurser i konsten att föra skissbok, eller visuell dagbok, vilka båda är gratis och online. Jag nämde tidigare den ena, The Sketchbook Challenge, och den andra ordnas av Strathmore Artist Papers. Vem som helst får delta och man får själv välja hur aktiv man vill vara. Det är alltså under mycket fria former, vilket passar mig som redan har alltför många järn i elden.

I Workshop 1 av Strathmore online workshops får vi lära oss att använda oss göra collage av arbeten som vi gjort tidigare och att på så sätt skapa helt nya konstverk. Denna uppgift fick mig att återvända till min mapp med gamla teckningar som fått vila ostörd under många långa år och vandra i minnenas trädgård en stund. Det var med både igenkännandets glädje och sorg i hjärtat jag bläddrade genom mina gamla teckningar. Glädje för att jag kom ihåg teckningarna, när de var gjorda, varför de var gjorda och för att jag en gång i tiden produerade alla dessa teckningar. Sorg därför att de påminde mig om en svunnen tid, då jag kunde sitta i timtal och teckna otroligt detaljerade teckningar av allt från seriefigurer till illustrationer av litterära verk till noggranna anatomiska studier. Den tiden är onekligen förbi, för nu finns det för mycket andra saker som pockar på uppmärksamhet.

MEN. Efter att ha konstaterat att den där tiden är förbi, står en sak dock klar. För att komma vidare i min textilkonst behöver jag återvända till tecknandet (och lära mig måla). Och tecknandet har också ett värde i sig som jag vill återinföra i mitt liv, eftersom det har funnits ett stort hål inom mig sedan jag mer eller mindre slutade teckna för ungefär 10 år sedan. Men jag behöver något som puffar igång mig. Därför hoppade jag på skissbokståget för att se vart det för mig. Ni kan följa mina framsteg på Flickr, dit deltagarna i kurserna kan ladda upp sina skissbokssidor här och här.

 
Memory Lane

Not much has happened in the field of textiles since I finished my Aurora quilt. Instead, I have spent my time trying to get back into my routines and clearing up the mess in my home, and drawing and painting. I’m participating in two different courses on the art of keeping a sketchbook, or visual journal, both of which are free and online. I already mentioned one of them, The Sketchbook Challenge, and the other one is organised by Strathmore Artist Papers. Anyone can participate, and you can yourself decide how active you want to be. The format is very free, which suits me, as I already have too many irons in the fire.

In Workshop 1 of the Strathmore online workshops we are encouraged to reuse older artwork in collage and to create new artwork in this way. This task had me returning to my two-ring binder with old drawings, which has been resting peacefully for many long years, and I wandered down Memory Lane for a while. It was with both the joy of recognition and sadness in my heart that I flicked through my old drawings. Joy, because I recognised the drawings, when they were made and why, and because I once upon a time made all these drawings. Sadness, because they reminded me of past times, when I could sit for hours and draw unbelievably detailed drawings of everything from cartoons to illustrations of works of literature to careful studies of anatomy. Those days are truly gone, because now there are so many other things that demand my attention.

BUT. Having said that those are bygone days, one thing is clear. In order to develop in my textile art, I need to return to drawing (and learn how to paint). Drawing also has great value in itself and I want to reintroduce that into my life, since there has been a big hole in my heart since I more or less stopped drawing about 10 years ago. But I need something to nudge me into action. That’s why I jumped onto the sketchbook train, to see where it will take me. You can follow my progress on Flickr, where participants can upload images of their journal pages here and here


Ett axplock ur minnenas trädgård / A few stops along Memory Lane


 Min första akvarellmålning (i går!) / My first watercolour painting (yesterday!)