12 December 2010


Gissa vad det här är. Det är inte mosad isglass, men nästan lika läckert.

Guess what this is. It's not crushed iced lollies, but almost as delicious.


När det nu har kommit så mycket snö...

... måste man ju passa på att dra nytta av den. Det här läste jag om i Quilting Arts Magazine nr 41: tygfärgning med hjälp av snö! Folk är så påhittiga! Vem har kommit på en sådan här sak? Man blandar färgpigment med snö och låter snön sakta smälta över tyget och, voilà, marmorerat tyg. Jag har aldrig prövat detta förut, så jag är inte säker på vad resultatet blir. Men åtminstone var det roligt och annorlunda.


Since we have such a lot of snow...

... one has to grab the opportunity and make use of it. I read about this in Quilting Arts Magazine issue 41: snow-resist dyeing! People are so inventive! Who came up with a thing like this? You mix pigments with snow and let the snow slowly melt on top of the fabric, and voilà - marbled fabric. I've never tried this before, so I'm not sure what the results will be. But at least it was fun and different.Efter att mest ha tänkt på julmässan på sistone, beslöt jag mig för att bara tänka på mig själv nu - och mina fötter. Det här ska bli ett par sockor, och se bara vilket läckert garn (kirjopirkka). Slurp!

After having thought mostly of the Christmas fair lately, I decided to think only of myself now - and my feet. This will become a pair of socks, and have a look at the delicious yarn (kirjopirkka). Yum!

1 comment:

  1. What a fun new way to paint! I think this is a great idea to try with snow and would work great to create that marbled effect on fabric.

    ReplyDelete