20 August 2013

Teaching Schedule Autumn 2013

Please note that I've updated my teaching schedule, which you will find under the tabs above. My courses are at the moment held in different locations in Finland, and mainly in the Swedish language. However, I also welcome students who speak Finnish and English to my courses.


Undervisning hösten 2013

Observera att jag har uppdaterat schemat för min undervisning, och du hittar informationen under fliken uppe till vänster. Mina kurser hålls för närvarande på olika orter i Finland och främst på svenska. Deltagare som talar finska eller engelska är dock också varmt välkomna.

- Annika

No comments:

Post a Comment