30 December 2010

Here Comes the Sun

Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun,
and I say it's all right

Tavlan jag började med i somras (UFO nr 2) är äntligen klar! Jag hade en lång paus i arbetet under hösten, medan jag var upptagen med annat. När jag till slut fortsatte med den satt jag och tänkte tillbaka till den fantastiska sommar vi hade 2010 och sydde in mina minnen med varje stygn. Det är andra tider nu både i fråga om ljus och temperatur, men vi har trots allt passerat den mörkaste tiden. Jag ska hänga tavlan på väggen och drömma om sol och värme.

Vid tillverkningen av tavlan tillämpade jag Melanie Testas tekniker. Basen är ett batikfärgat bomullstyg och det översta lagret är silkesorganza med monotryck. Mellan lagren har jag tygcollage. Solen är stöpplad med en permanent penna (inspirerat av Catherine Nicholls undervisnings-DVD Drawn to Pen and Ink). Frihandskviltad med symaskin. Handbroderi med franska knutar, förstygn, korsstygn och langettstygn sätter pricken över i.

Det gångna året har varit mycket givande för mig kreativt. Jag har lärt mig nya tekniker och deltagit i olika "utmaningar" som främst Melanie har ordnat för att uppmuntra deltagarna att utveckla existerande såväl som nya färdigheter. Jag har till och med startat en blogg! Nästa år ska jag fortsätta att delta i nya utmaningar. Den första blir "The Sketchbook Challenge", där vi ska få tips och goda råd för hur man kan använda skissböcker för att utforska sin värld och uttrycka sig visuellt. Det kommer att bli toppen!

Gott nytt år 2011!


Here Comes the Sun

Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun,
and I say it's all right

The quilt I started last summer (UFO No. 2) is finally finished! I had a long break with it during the autumn, when I was busy with other things. When I finally carried on with it, I sat and reminisced about the gorgeous summer we had in 2010 and attached my summer memories to the quilt with every stitch. As for light and temperatures, times are very different now, but at least we're past the darkest time by now. I will hang this quilt on my wall and dream of sun and warmth.

Making the quilt I applied Melanie Testa's techniques. The base is tie-dyed cotton fabric and the top layer monoprinted silk organza. Between the layers there is fabric collage. The sun is stippled with a permanent pen (inspired by Catherine Nicholls's DVD workshop Drawn to Pen and Ink). Free-motion machine quilted. Hand embroidery with French knots, running stitch, cross stitch and blanket stitch adds the finishing touches.

This past year has been very rewarding for me creatively. I've learned new techniques and participated in different challenges that mainly Melanie has arranged to encourage participants to develop existing as well as new skills. I've even started a blog! Next year I'll continue to participate in new challenges. The first will be 'The Sketchbook Challenge', where we'll get tips and advice on how to use sketchbooks to explore our world and express ourselves visually. It's going to be great!

Happy New Year 2011!


Aurora

Midvinterpromenad med Fia - Midwinter walk with Fia


4 comments:

 1. Annika, your sun is beautiful. I love the expressive face. Soon the sun will warm our souls and the spring bulbs will brighten our days. Wishing you a wonderful 2011, full of creativity, joy, and fun.

  ReplyDelete
 2. Tack Eva!

  Thanks Jeannie! A wonderful, creative and joyful year to you too!

  ReplyDelete
 3. Hi Annika. Happy New Year! Thanks for following my blog. I have admired your work on the 30 lines challenge, and I look forward to sharing this year of the Sketchbook Challenge, too. I love your "Aurora" quilt. I have Melly's book, but I have yet to take the time to work the layered technique. One of my goals for this year.

  ReplyDelete